Czarna pszczoła

Zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea) zwana czarną lub fioletową pszczołą, a także pszczołą cieślą – Jak żyje? Gdzie ją można spotkać? Czy jest pożyteczna i czy trzeba się jej bać?

 

Zadrzechnia fioletowa na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z 2002 roku została wpisana jako wymarła. Powrót zadrzechni zaczęto obserwować w Polsce w 2005 roku. W ostatnich latach odnaleziono ok. 30 nowych miejsc występowania tej pszczoły.

W latach 2004–2014 gatunek objęty był w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, a od 2014 objęty jest częściową ochroną gatunkową.


„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”