Wyniki konkursu „Ogród przyjazny owadom zapylającym”

2022-01-14

W ślad za wynikami opublikowanymi na naszym „>profilu w dniu 13 sierpnia 2021 r. poniżej publikujemy wyniki konkursu „Ogród przyjazny owadom zapylającym.


„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”